We talk family inspiration, leather textures and Emily Ratajkowski with South Devon jewellery designer, Naomi Davies-Tonkin.